Litauen
Ungern

 

I Greifswald har vi en personlig kontakt med en man som heter Rainer Schwenke. Han är en stor Sverigevän, och talar utomordentlig svenska. Honom träffade jag redan omkring 1991. Tack vare Rainer har vi tidigt kunnat få tillträde till intressanta platser i östra Tyskland.

Redan cirka 1991/92 kunde Rainer förmedla oss tillträde till orten Peenemunde. Den orten har ju gammal svensk historia, där det finns minnesmärken som Schwedenschanzte.
Men framför allt är ju Peenemunde känt som Hitlers raketförsöksanstalt. I Peenemunde finns det kvar en hel del intressanta historiska byggnader och annat sevärt från den nazistiska tiden. Vi köpte redan då på 1990-talet en videofilm om just raketförsöken i Peenemunde.


Raketförsök
I orten byggdes alltså på 1930- och 1940-talen upp en betydande raketutvecklingsanläggning under ledning av den kände Werner von Braun. Där finns fortfarande kvar ruinen av till exempel en syrefabrik, och det finns också kvar en stor verksamhet som alstrade ström till försöken. Den användes också av det kommunistiska styret efter kriget. Intill detta stod det en vagn på gummihjul, som använts som stabkontor av en rysk general. Den var då en liten restaurang, där vi kunde få Wurst mit Kartoffelsalat!
Men strax norr om Peenemunde hade Hitler och sedan också kommunisterna en mycket stor flygplats. Den byggdes ut yttterligare av kommunisterna efter kriget, och där fanns det ständigt bomblastade flygplan redo att med rasande hastighet ge sig ut till bombmål i den fria världen. Det fanns det också i litauiska staden Siauliai: mera om detta på annan plats.

Jag fick föreläsa på universitetet!
Vännen Rainer höll mycket föreläsningar på univeritetet i Greifswald, och tack vare hans förmedling kom faktiskt jag som, jag tror i alla fall, hittills ende svenske journalist hålla en föreläsning på universitetet om svenska medier och svensk journalistik! Det gjorde jag på tyska och när det inte löste sig fick det bli på svenska, eftersom studenterna också läste svenska! Det var en härlig kväll, faktiskt!

Svensk litteratur i original sparade där
Det är också så, att vid universitetet i Greifswald finns alla svenska böcker sparade fram till 1848 när dessa nordtyska områden återlämnades till Tyskland . Universitetet i Greifswald lydde under svenska lagar, som bland annat sade, att tryckalster (böcker) skulle alltid lämnas til de svenska universiteten för framtiden.

Barnbördhus godkänt av Karl XII
Tack vare Rainer fick Gerd och jag också se några unika originaldokument med svensk bakgrund. Han hade ordnat, så att vi på universitetsbiblioteket fick se dokument i original undertecknade av den svenska drottningen Kristina, ett dokument som innehöll ritningar till ett barnbördshus, undertecknade och godkända av kung Karl XII under slaget vid Narva och flera likande andra dokument. Jag antecknade, skrev för glatta livet!

Inbrott i bilen
Detta skulle bli ett reportage i Kristianstadsbladet. Men när vi kom till Stralsund fick vi inbrott i bilen, där tjuvarna inte bara tog min dyrbara kamerautrustning utan också alla anteckningar om Peenemunde, om universitetet och om alla dessa spännande dokument vi fick se.
På grund av det inbrottet i bilen har jag litet dåligt med bilder från Greifswald. Man jag kan försäkra er alla, att ett besök i Greifswald verkligen ger mycket tillbaka med alla de gamla svenskanknytningar som finns där! Men jag tror, att Gerd och jag ganska snart gör ett nytt besök i Greifswald!

Nytt besök i Greifswald
En del år senare var vi dock i åter i Greifswald, och Rainer ordnade ett nytt besök i universitetsbiblioteket. Då hade vi fått en guide, en pensionerad professor i litteratur, som visade dokumenten, nu tyvärr bara i kopior. Men det var mycket intressant, och han visade oss den gamla centralbyggnaden i universitetet och berättade mycket om det.

Svensk konst
På samma resa såg vi också konstmuuseet i Greifswald. Det är mycket intressant och innehåller mycket konst med svensk/tysk bakgrund, bland annat av David Kaspar Friedrich och andra väl kända svenska konstnärer.
Greifswald är alltså verkligen värd en resa. Det är också nära dit för oss alla som bor i områden söder om södra Sverige!

 

Hur ska vi klara energibehoven i framtiden i Sverige? Jo:

Senaste uppdatering
2008-01-27